نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران

۳ دی ۱۳۹۷ (2018/12/24)
۶ دی ۱۳۹۷ (2018/12/27)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران چهارمین دوره از تاریخ 3 الی 6 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران چهارمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی تهران چهارمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی