نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/09/29)
۱۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/02)
نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی تویاپ (Tuyap)

نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 7 الی 10 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی