نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

۱۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/09)
۲۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/12)
نمایشگاه بین المللی شیراز
5.700 مترمربع
36 شرکت

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز از تاریخ 18 الی 21 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی