نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00
6.000 مترمربع
40 شرکت
سالن حافظ

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز پانزدهمین دوره از تاریخ 22 الی 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز پانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش شیراز پانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی