نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت

۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/22)
۶ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/26)
محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت از تاریخ 2 الی 6 فروردین 1400 در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های حرارتی و برودتی آلمان فرانکفورت

عضویت در خبرنامه ایمیلی