4
نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا آذربایجان باکو

۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
۲۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/21)
نمایشگاه بین المللی باکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه باکو
تاسیسات- سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا آذربایجان باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تهویه هوا باکو از 27 الی 29 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی