نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

۱۲ دی ۱۳۹۶ (2018/01/02)
۱۵ دی ۱۳۹۶ (2018/01/05)
نمایشگاه بین المللی تهران
22.000 متر مربع
330 غرفه
13 کشور

نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته از تاریخ 12 الی 15 دی 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی