4
نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/12)
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/14)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
تبلیغات- بازاریابی و خدمات تجاری
نمایشگاه بین المللی تبلیغات

نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف از تاریخ 20 الی 24 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تبلیغات دوسلدورف

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی