4
نمایشگاه بین المللی تجارت چای شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی تجارت چای شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی تجارت چای شانگهای چین

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/06)
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/09)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجارت چای شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی