نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو

۲ مهر ۱۳۹۸ (2019/09/24)
۴ مهر ۱۳۹۸ (2019/09/26)
نمایشگاه بین المللی سائو پائولو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو از 2 الی 4 مهر 1398 در نمایشگاه بین المللی سائو پائولو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی سائوپائولو (ارائه محصول)

عضویت در خبرنامه ایمیلی