نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/10)
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ (2018/04/13)
نمایشگاه بین المللی مونیخ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ،‌ برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ Analytica-World از ۲۱ الی ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی مونیخ برگزار شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ Analytica-World

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آزمایشگاهی مونیخ Analytica-World و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی