4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ایران تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ایران تهران

۲۷ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/22)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ایران تهران

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها، هتل تهران از تاریخ 27 الی 30 مهر  1401 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ایران تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها و هتل ایران تهران

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی