4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی بین المللی شانگهای چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی بین المللی شانگهای چین

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ (2022/06/20)
۱ تیر ۱۴۰۱ (2022/06/22)
مرکز نمایشگاهی شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی بین المللی شانگهای چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی