نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو

۱۱ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/02)
۱۳ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/04)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو از 11 الی 13  آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی تجهیزات تفریحی و خودروهای آفرودی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی