نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) پکن چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) پکن چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) پکن چین

۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (2021/03/30)
۱۲ فروردین ۱۴۰۰ (2021/04/01)

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن ، در تاریخ 10 الی 12 فروردین 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقل سوخت (گاز و نفت) چین پکن

عضویت در خبرنامه ایمیلی