4
نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی امارات متحده عربی- دبی

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/17)
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ (2022/05/19)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دبی
نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی
هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی دبی از تاریخ 27 الی 29 اردیبهشت 1401 در سالن 2 – 4 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی دبی

ثبت نام برای شرکت در  نمایشگاه بین المللی صنعت فرودگاهی دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی