نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن

۱۴ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/05)
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/07)
نمایشگاه بین المللی پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن از 14 الی 16 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی پکن انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی پکن و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی