1397/06/14

شروع نمایشگاه

1397/06/16

پایان نمایشگاه

0 متر

فضای نمایشگاه

0 شرکت

تعداد شرکت کنندگان

رفتن به نمایشگاه های مرتبط سایر شهرها و کشورها در این حوزه

برچسب ها:

اخبار نمایشگاه پکن

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فرودگاهی

هوا و فضا

نمایشگاه های مرتبط در این حوزه

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/12/15الی1402/12/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی|نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1402/02/12الی1402/02/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی شانگهای

1400/03/26الی1400/03/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

1398/12/06الی1398/12/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی پاریس

1398/03/27الی1398/04/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی مونیخ

1397/08/01الی1397/08/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت هوا و فضا

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

1397/04/12الی1397/04/15

مشاهده جزئیات

booth

غرفه سازی در نمایشگاه

دارای ISO 9001 و ISO 10002

غرفه سازی

reserve

رزرو غرفه در نمایشگاه

در اسرع وقت

رزرو غرفه

tkt

درخواست تور برای نمایشگاه

تور نمایشگاهی به همراه هیئت تجاری

درخواست تور

محل برگزاری نمایشگاه

آدرس :

news-list

خبرنامه نمایشگاه سازان

برای کسب اطلاعات بیشتر از نمایشگاه های جدید در ایران و دیگر کشورها و اطلاع از تخفیف های ویژه نمایشگاه سازان، اطلاعات خود را وارد کنید.