4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه مسکو

۲ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/23)
۶ خرداد ۱۴۰۱ (2022/05/27)
نمایشگاه بین المللی مسکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه مسکو
فلز-فلزکاری و ریخته گری-متالورژی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه از 2 الی 6 خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ابزار صنایع فلزکاری روسیه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی