نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/21)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو از 29  الی 30 اردیبهشت 1400 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی