4
نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری باکو

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری باکو

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری باکو

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/18)
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/05/20)
نمایشگاه بین المللی باکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه باکو

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری باکو از 28 الی 30 اردیبهشت 1402 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی