نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو

۱۶ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/07)
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ (2018/09/09)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو از 16 الی 18 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو

شرکت در نمایشگاه بین المللی تجهیزات هتلداری گوانگژو و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی