4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ

۱۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/05)
۱۵ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/07)
نمایشگاه بین المللی نورنبرگ
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه نورمبرگ

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ از تاریخ 13 الی 15 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی نورنبرگ انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزش های پارویی نورنبرگ (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی