نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

۲۹ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/20)
۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/11/23)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
15:00 الی 21:00
4.000 مترمربع
76 شرکت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان هفدهمین دوره از تاریخ 29 آبان الی 2 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی