نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

۳۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/20)
۴ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/24)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
36.00 مترمربع
65 شرکت

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان از تاریخ 30 دی الی 4 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی