4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

۱۱ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/31)
۱۵ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/04)
نمایشگاه بین المللی اصفهان
36.00 مترمربع
65 شرکت
دسترسی موضوعی
تاسیسات- سیستمهای گرمایشی و سرمایشی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان از تاریخ 11 الی 15 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی اصفهان انجام خواهد شد.

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی