نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

۱۱ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/03)
۱۴ مهر ۱۳۹۶ (2017/10/06)
نمایشگاه بین المللی شیراز
8.000 مترمربع
200 غرفه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی از تاریخ 11 الی 14 مهر 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار گردید.

ثبت نام در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

غرفه سازی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی