نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
۱ فروردین ۱۳۹۷ (2018/03/21)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز چهاردهمین دوره از تاریخ – تا – 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز چهاردهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ، بیمارستانی و صنایع دارویی شیراز چهاردهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی