4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای

۲۰ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/11)
۲۲ تیر ۱۳۹۷ (2018/07/13)
نمایشگاه بین المللی شانگهای
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه شانگهای
سلامت- پزشکی و تجهیزات پزشکی
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای از 20 الی 22 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی شانگهای انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی