4
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین

۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/23)
۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/11/26)
مرکز نمایشگاهی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین، در تاریخ 02 الی 05 آذر 1401 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در شنزن انجام خواهد شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شنزن چین

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی