نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان

۳ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/25)
۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/27)
نمایشگاه بین المللی تفلیس
١٠:٠٠ الی ١٨:٠٠

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان از 3 الی 5 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تفلیس انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی گرجستان (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی