نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس

۵ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/24)
۹ اسفند ۱۳۹۷ (2019/02/28)
نمایشگاه بین المللی پاریس

نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس از 5 الی 9 اسفند 1397 در نمایشگاه بین المللی پاریس انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی پاریس (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی