4
نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات چین هنگ کنگ

۷ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/28)
۹ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/30)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات هنگ کنگ از تاریخ 07 الی 09 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت درنمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و تحصیلات هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی