4
نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو

۱۵ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/06)
۱۸ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/09)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو (Exhibition & Forum Safety and Labour Protection) از 15 الی 18  آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی تخصصی ایمنی و امنیت روسیه مسکو

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی