نمایشگاه بین المللی اسباب بازینمایشگاه بین المللی شهر بازی و سرگرمینمایشگاه بین المللی صنعت بازی و سرگرمینمایشگاه بین المللی نمایشگاه بازی های کامپیوتری و فکری

1398/10/25

شروع نمایشگاه

1399/10/28

پایان نمایشگاه

0 متر

فضای نمایشگاه

0 شرکت

تعداد شرکت کنندگان

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب از تاریخ 25 الی 27 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب از تاریخ 25 الی 27 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

هر چه كه بتواند كيفيت تدريس ويادگيري را افزايش دهد وسيله اي براي كمك به آموزش است . رسانه هاي نوشتاري از اولين رسانه هايي بودند كه در امر تعليم و تربيت از آنها استفاده مي شده است ، و سپس رسانه هاي ديگري از قبيل تصاوير ، نقشه ها ، اسلايد ، فيلم ، تلويزيون  و بسياري از رسانه هاي ديگري كه وارد جريان تعليم وتربيت شده اندکه درامرتدریس ویادگیری تاثیر داشته اند.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

وسایل کمک‌آموزشی شامل رسانه ها، تصاویر، استفاد‌ه از نمایش، بازی های آموزشی و ایجاد‌ گروه های کوچک د‌انش آموزی برای فعالیت های د‌رسی و ذوقی است که امر یاد‌گیری را بسیار مطلوب و جذاب می سازد‌ و هد‌ف از کاربرد‌ انواع وسایل کمک آموزشی، تسهیل و تسریع آموزش و یاد‌گیری است. استفاد‌ه از مواد‌ و وسایل آموزشی باعث توجه بیشتر فراگیران و د‌ر نتیجه کاهش میزان تاثیر موانع ارتباطی از نوع فیزیکی آن می شود‌ و ارتباط و تفاهم بیشتری بین معلم و شاگرد‌ برقرار می‌کند‌. د‌ر حقیقت وسایل کمک‌آموزشی، بخشی از تکنولوژی آموزشی است که هد‌ف آن حل مسائل و مشکلات آموزشی، از طریق بررسی و کنترل کلیه عوامل موثر د‌ر یاد‌گیری و مجموعه اجزای تشکیل د‌هند‌ه فرآیند‌ آموزشی است. رسید‌ن به این هد‌ف، کار چند‌ان ساده ای نیست زیرا علاوه بر تغییرات و اصلاحات لازم د‌ر سیستم سنتی معلم مد‌اری باید‌ صلاحیت و توانایی علمی و عملی معلمان را از طریق آموزش‌ های لازم ارتقا د‌اد‌ که یکی از راه ها، شناخت و کاربرد‌ مفاهیم متفاوت تکنولوژی آموزشی توسط معلمان است.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات کمک آموزشی ، سرگرمی و کانونهای آموزشی و پرورشی شهرآفتاب

امروزه وسائل کمک آموزشی اعم از پیچیده و ساده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظام آموزشی به کار می روند. این وسائل از حیث این که تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند، حائز اهمیت است . با توجه به این که : 75 درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی
13درصد شنوایی، 6 درصد لامسه، 3 درصد حس چشایی می باشد .

محصولات نمایشگاه:

۱ – کیت های آموزشی مقاطع تحصیلی
۲ – تجهیزات فنی و حرفه ای
۳ – تجهیزات دانشگاهی
۴ – اسباب بازی های علمی و خلاق
۵ – تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
۶ – تجهیزات هوشمند سازی
۷ – تجهیزات ورزشی و پرورشی
۸ – تجهیزات موزه علوم و فن آوری

تقویم نمایشگاه شهرآفتاب

برچسب ها:
نمایشگاه های مرتبط در این حوزه
نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه بین المللی کودک، نوجوان، بازی و سرگرمی (MIR DETSTVA) مسکو روسیه مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/07/03   الی   1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه بین المللی کاردستی و سرگرمی آلمان فرانکفورت

محل نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت

1403/11/10   الی   1403/11/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان اصفهان

نمایشگاه بین المللی اصفهان

1349/10/11   الی   1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه بین المللی تجهیزات شهربازی استانبول ترکیه (Tuyap Fair center)

نمایشگاه بین المللی استانبول - (Tuyap Fair center)

1349/10/11   الی   1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه بین المللی تفریحات و سرگرمی امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی دبی

1349/10/11   الی   1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه بین المللی کودک، نوزاد و مادر ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نمایشگاه بین المللی استانبول - مرکز نمایشگاهی CNR

1349/10/11   الی   1349/10/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسباب بازی

نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1402/07/05   الی   1402/07/08

مشاهده جزئیات

booth

غرفه سازی در نمایشگاه

دارای ISO 9001 و ISO 10002

غرفه سازی

محل برگزاری نمایشگاه

  • نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

آدرس :

مدت زمان نمایشگاه به پایان رسیده است.

سفارش غرفه سازی

ثبت نام

گفتگوی آنلاین