4
نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو

۹ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/28)
۱۲ اسفند ۱۴۰۱ (2023/03/03)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو (Specialized HVAC Exhibition) از 9 الی 12 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع روسیه مسکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی