نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

۱ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/23)
۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/26)
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب از تاریخ 1 الی 4 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی شکلات، مواد اولیه و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی