نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران تبریز

۱۹ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/11)
۲۲ مهر ۱۴۰۱ (2022/10/14)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت ایران تبریز

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز از تاریخ 19 الی 22 مهر 1401 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی