نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه، طراحی مهندسی، ساخت و بازسازی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه، طراحی مهندسی، ساخت و بازسازی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه، طراحی مهندسی، ساخت و بازسازی شهرآفتاب

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/21)
۱ شهریور ۱۳۹۷ (2018/08/23)
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه، طراحی مهندسی، ساخت و بازسازی شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه – طراحی مهندسی ، ساخت و بازسازی شهرآفتاب از تاریخ 30 مرداد الی 1 شهریور 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه، طراحی مهندسی ، ساخت و بازسازی شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی مساجد و اماکن متبرکه، طراحی مهندسی ، ساخت و بازسازی شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی