نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/23)
۵ بهمن ۱۳۹۷ (2019/01/25)
نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب از تاریخ 3 الی 5 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب انجام شد.

ثبت نام در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

غرفه سازی در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی نوشیدنی های سرد ، صنایع و تجهیزات وابسته شهرآفتاب

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی