4
نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا

نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا

نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا

۱۱ دی ۱۳۹۹ (2020/12/31)
۱۱ دی ۱۳۹۹ (2020/12/31)
نمایشگاه بین المللی گوانگژو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه گوانگژو
بازی و سرگرمی

نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا در 11 دی 1399 در نمایشگاه بین المللی گوانگژو انجام خواهد شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا

شرکت در نمایشگاه بین المللی تفریح و سرگرمی های آسیا

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی