4
نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول

نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول

۱۰ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/01)
۱۲ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/03)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center

نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول

برگزاری نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center) از 10 الی 12 آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی توسعه شهری هوشمند ( حمل و نقل، زیرساخت، روشنایی، مبلمان شهری، تجهیزات ورزشی و سرگرمی، خدمات دیجیتال و فناوری های شهری) ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی