نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی امارات

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی امارات

۱۱ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/02)
۱۳ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/04)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی از تاریخ 11 الی 13 ابان 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه  انبارداری دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی