4
نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری امارات متحده عربی- دبی

۲۲ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/13)
۲۴ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/15)
نمایشگاه بین المللی دبی
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاهی امارات
اخبار نمایشگاهی دبی

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری امارات متحده عربی- دبی

نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی از تاریخ 22 الی 24 شهریور 1401 انجام خواهد شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی جابجایی و نقل و انتقال مواد اولیه و انبارداری دبی و ارائه محصولات و دستاوردها

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی