نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان

نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان

نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/19)
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/21)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان از 29 الی 31 اردیبشهت 1400 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی جهان خوراکی آذربایجان

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی