نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو

۹ شهریور ۱۴۰۱ (2022/08/31)
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ (2022/09/03)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو از 09 الی 12 شهریور 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی جواهرات روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی