4
نمایشگاه بین المللی جواهرات چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی جواهرات چین هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی جواهرات چین هنگ کنگ

۳ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/25)
۷ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/29)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی جواهرات چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ از تاریخ 20 الی 23 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی