نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/01)
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (2018/03/05)
نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ

نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، نمایشگاه سفر گوانگجو (GITF)  از تاریخ 10 الی 14 اسفند 1396 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ برگزار گردید.

بازدید از نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ

شرکت در نمایشگاه بین المللی جواهرات هنگ کنگ و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی