نمایشگاه بین المللی حمل و نقل امارات دبی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل امارات دبی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل امارات دبی

۲۱ بهمن ۱۳۹۹ (2021/02/09)
۲۲ بهمن ۱۳۹۹ (2021/02/10)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل امارات دبی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل دبی از تاریخ 21 الی 22 بهمن 1399 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی حمل و نقل امارات دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل امارات دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی