نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

۲۹ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/20)
۲ آبان ۱۳۹۹ (2020/10/23)
نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز هفدهمین دوره از تاریخ 29 مهر الی 2 آبان 1399 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات ترانزیت تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی