نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

۲۹ خرداد ۱۳۹۷ (2018/06/19)
۱ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/22)
نمایشگاه بین المللی تهران
21.000 مترمربع
129 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران ششمین دوره از تاریخ 29 خرداد الی 1 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی