نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

۱۶ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/07)
۱۹ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/10)
نمایشگاه بین المللی تهران
15.000 مترمربع
100 شرکت داخلی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران از تاریخ 16  الی 19 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی