نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

۲۲ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/13)
۲۵ آبان ۱۳۹۷ (2018/11/16)
نمایشگاه بین المللی مشهد
15:00 الی 21:00
3.300 مترمربع
78 شرکت
سالن فردوسی

نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد دومین دوره از تاریخ 22 تا 25 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد دومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی خانه مدرن و ایده آل مشهد دومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی