نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران

۹ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/29)
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (2022/02/01)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران از تاریخ 09 الی 12 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری ایران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی