نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز

نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز

نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/10)
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/05/13)
نمایشگاه بین المللی تبریز
3.120 مترمربع

نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز با هدف ارتقا کمی و کیفی خدمات حمل و نقل مسافری و کالا از تاریخ 20 تا 23 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز

غرفه سازی در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خدمات و مبلمان شهری تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی