4
نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو

۱۴ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/05)
۱۷ آذر ۱۴۰۱ (2022/12/08)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو از 14 الی 17  آذر 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی خدمات پزشکی و درمانی روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی