نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید پکن چین

نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید پکن چین

نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید پکن چین

۲۰ آبان ۱۴۰۱ (2022/11/11)
۲۳ آبان ۱۳۹۹ (2020/11/13)

نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید پکن چین

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید چین پکن، در تاریخ 20 الی 22 آبان 1400 در مرکز همایش ها و نمایشگاه های چین در پکن انجام شد.

فرم ثبت نام برای تور بازدید از نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید چین پکن

فرم ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی خودروهای انرژی نوین و فناوری های جدید چین پکن

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی